Boze
is een bijvoeglijk naamwoord

Een lidwoord is afhankelijk van een zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld:
De boze fiets en het boze huis.