Contingente
is een bijvoeglijk naamwoord

Een lidwoord is afhankelijk van een zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld:
De contingente fiets en het contingente huis.