Dominante
is een bijvoeglijk naamwoord

Een lidwoord is afhankelijk van een zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld:
De dominante fiets en het dominante huis.