Ettelijke
is een bijvoeglijk naamwoord

Een lidwoord is afhankelijk van een zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld:
De ettelijke fiets en het ettelijke huis.