Gestoorde
is een bijvoeglijk naamwoord

Een lidwoord is afhankelijk van een zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld:
De gestoorde fiets en het gestoorde huis.