Jouw c14-methode


Bij bezittelijke voornaamwoorden in de jij-vorm is het altijd jouw. Bij meewerkende voornaamwoorden zoals: ik geef het boek aan jou, komt er geen -w achter

Ook mogelijk de c14-methode of deze c14-methode

Oefening van de dag

Volgende zoeken