Jouw cholesterolwaarde


Bij bezittelijke voornaamwoorden in de jij-vorm is het altijd jouw. Bij meewerkende voornaamwoorden zoals: ik geef het boek aan jou, komt er geen -w achter

Ook mogelijk de cholesterolwaarde of deze cholesterolwaarde

Oefening van de dag

Volgende zoeken