Misdeelde
is een bijvoeglijk naamwoord

Een lidwoord is afhankelijk van een zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld:
De misdeelde fiets en het misdeelde huis.