Factuur of faktuur

Sinds de invoering van de nieuwe spelling in 1996 is factuur met een c de correcte schrijfwijze. Hetzelfde geldt voor het woord product vs. produkt. In de oude spelling van de Nederlandse taal was er sprake van een officiële spelling (ook wel voorkeurspelling genoemd) en de toegelaten spelling. In de toegelaten spelling bij een woord had de spelling met c de voorkeur (factuur, code), maar was de spelling met k toegestaan (faktuur, kode). Dit zorgde eigenlijk voor veel verwarring, waardoor er nieuwe spellingsregels in 1996 zijn doorgevoerd. Er is toen gekeken naar het gebruik van dit soort woorden in de praktijk en het bleek dat deze woorden voornamelijk met een c werden geschreven. Hierdoor was de keuze voor de nieuwe spelling makkelijk.

Lees meer over lidwoorden

Engelse woorden en Nederlandse lidwoorden

De Nederlandse taal ‘leent’ steeds buitenlandse woorden voor de eigen taal. De Nederlandse taal leent het woord überhaupt uit het Duits, logé uit het Frans en het woord computer uit het Engels? Maar welk lidwoord hoort nu bij zulke leenwoorden? Vandaag zal ik de lidwoordregels wat betreft Engelse leenwoorden uitleggen. 

Lees meer over lidwoorden