Factuur of faktuur

Sinds de invoering van de nieuwe spelling in 1996 is factuur met een c de correcte schrijfwijze. Hetzelfde geldt voor het woord product vs. produkt. In de oude spelling van de Nederlandse taal was er sprake van een officiële spelling (ook wel voorkeurspelling genoemd) en de toegelaten spelling. In de toegelaten spelling bij een woord had de spelling met c de voorkeur (factuur, code), maar was de spelling met k toegestaan (faktuur, kode). Dit zorgde eigenlijk voor veel verwarring, waardoor er nieuwe spellingsregels in 1996 zijn doorgevoerd. Er is toen gekeken naar het gebruik van dit soort woorden in de praktijk en het bleek dat deze woorden voornamelijk met een c werden geschreven. Hierdoor was de keuze voor de nieuwe spelling makkelijk.